Huurkoop_of_duur_koop

Huurkoop of duurkoop?

Ieder mens heeft weleens kleine of grotere wensen. Bijvoorbeeld het opstarten van een eigen bedrijf, de aankoop van een eigen woning of auto, het houden van een geweldig bruiloftsfeest waar nog lang over nagepraat zal worden… Vrijwel al deze wensen kosten geld. Geld dat lang niet altijd direct voorhanden is. Dit kan je uiteraard oplossen door op tijd een spaarpotje aan te leggen, maar ook het afsluiten van een lening wordt vaak gedaan. Het voordeel van lenen? Direct het gewenste geld of goed in handen, zonder eerst te wachten tot het spaarvarken afdoende op gewicht is. De problemen beginnen echter pas wanneer er moet worden afbetaald. 

Een speciale vorm van lening is de huurkoop. Huurkoop wordt vaak verward met koop op afbetaling, een manier van geld lenen die vaak wordt aangeboden door bijvoorbeeld postorderbedrijven. Bij koop op afbetaling betaal je het gekochte goed in termijnen, maar word je er wel direct eigenaar van. Dit geldt echter niet voor huurkoop. Het verschil tussen kopen op afbetaling en huurkoop is namelijk, dat je je pas de eigenaar van het goed mag noemen nadat de laatste betalingstermijn is voldaan. Zolang de lening niet volledig is afgelost, mag je het gekochte niet verhuren of verkopen en ben je ook nog aansprakelijk voor eventuele schade aan het object.

Wettelijke eisen aan huurkoop

Omdat aan huurkoop dus de nodige haken en ogen zitten, heeft de wetgever bijzondere eisen gesteld aan deze vorm van lenen. Zo mag huurkoop alleen worden aangegaan per officiële akte. In deze akte moeten de volgende zaken zijn opgenomen: de volledige koopprijs, de afgesproken afbetalingsregeling en het expliciete feit dat het eigendom pas overgaat na betaling van de laatste termijn. Is deze laatste voorwaarde niet expliciet opgenomen in de akte, dan is er wettelijk gezien geen sprake van huurkoop. De lener/koper wordt in zo’n geval direct eigenaar van het gekochte goed, hoewel dit niet betekent dat de lening niet hoeft te worden afbetaald.

Bij betalingsproblemen

Is de huurkoop wettelijk goed geregeld, maar blijkt de lener/koper niet in staat om tijdig aan zijn of haar betalingsverplichtingen te voldoen, dan mag de verkoper het verkochte goed opeisen. Hiervoor heeft hij of zij een rechterlijk bevel tot teruggave nodig. Vervolgens kan het teruggeëiste goed opnieuw verkocht worden. Met een beetje geluk is de opbrengst hoog genoeg om de restschuld plus de bijkomende boete te voldoen. Is dit echter niet het geval, dan blijft de lener/koper aansprakelijk voor het resterende bedrag. Huurkoop kan hiermee zeker duurkoop worden.

Geplaatst in: Lenen en afbetalen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *